Биохеленика - съхранение на стволови клетки

УслугиЦени

Нашите услуги

Стволови клетки

Съхранете хематопоетини и мезенхимни стволови клетки при раждането на вашето дете. Доказано е, че лечението с тях е успешно при повече от 80 заболявания, признати от Световната здравна организация.

Какво представляват стволовите клетки?

Стволовите клетки са първите клетки на човешкото тяло и се образуват между третия и петия ден от ембрионалното развитие. Те са началото на развитието на всички тъкани и органи. Стволовите клетки имат две невероятни способности – да се възпроизвеждат и да се диференцират (променят) в различни видове тъкани, органи и кости.

КАКВО Е КЛЕТЪЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ?

Когато една стволова клетка се дели, тя може да остане такава или да приеме специализирана роля на кръвна, мускулна, нервна или друг вид клетка в зависимост от биологичните сигнали на обкръжаващата я среда. Процесът се нарича клетъчно диференциране.

Видове стволови клетки

Съществуват хемопетични и мезенхимни стволови клетки.

Хемопоетичните стволови клетки (HMS) са ядрени (мононуклеарни) клетки, които се дефинират и преброяват като CD34/CD35 във флуоро симетрия и се намират в кръвта на пъпната връв и плацентата. Всички кръвни клетки възникват от хемопоетични стволови клетки и те са отговорни за функционирането на кръвния поток в човешкото тяло. Извличат се в процеса на раждане от кръвта на пъпната връв и плацентата.

Мезенхимните стволови клетки (MSCs) са клетки, които са изолирани от тъканта на пъпната връв (т.нар. Желе на Wharton). Мезенхимните стволови клетки могат да се превърнат в костни, мастни, мускулни, хрущялни клетки, нервни тъкани, ендотелни клетки и клетки, които могат да произвеждат хормони.

VSELs клетки

VSELs са много малки ембрионални клетки като стволовите клетки. Те са най-примитивните клетки. Биохеленика е единствената биотехнологична компания в България, която предлага тяхното съхранение.

КАКВИ КЛЕТКИ СА VSELS?

VSELs са уникални стволови клетки, с които е наситена кръвта на пъпната връв. Те са изключително малки по своя размер и с това се обяснява причината до сега да не е въведена биoтeхнология за тяхното изолиране и използване. VSELs остават в кръвта след първоначалното събиране на хематопоетични стволови клетки.

VSELS ПРИЛИЧАТ ЛИ НА ДРУГИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ?

VSELs са различни клетки, те не са нито хематопоетични, нито мезенхимни, като по своя произход са още по-първични. VSELs могат да се трансформират и в двата типа стволови клетки.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ VSELS?

От тях може да бъде създадена специфична клетъчна линия за всеки орган, като например черен дроб. В случай на увреждане на черния дроб директно се инжектира клетъчна линия от VSELs, която възстановява и подобрява нормалното му функциониране. По този начин се избягва трансплантация на органи и се свежда до минимум риска от отхвърляне на донорския орган.

Защо да изберете Биохеленика?

съхранени проби

със стволови клетки

успешни участия

в автоложни лечения със стволови клетки

години

научно-изследователска дейност

публикации

в научни списания

собствени патента

в областта на криосъхранението

Съхранение на стволови клетки с Биохеленика

ЗА БИОХЕЛЕНИКА

Модерни лаборатории за преработка и съхранение на стволови клетки

Биохеленика разполага с две модерни и добре оборудвани лаборатории в гр. Солун (2500 кв.м) и гр. Атина (800 кв.м), специално проектирани за обработка и криосъхранение на стволови клетки, съгласно  ISO 14644-5. Стволовите клетки се съхраняват в тях при условия на течен азот при температура -196°С.

Сертификати

Максимумът сертификати и акредитации

Заради Вас, Биохеленика е достигнала максимума Акредитации и Сертификати в областта на клетъчното и тъканно банкиране, което я прави несравнима – Американската асоциация на кръвните банки, GMP сертификат, ISO 9001 и др.

СЪХРАНЕТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

при раждането

Подсигурете бъдещото здраве на вашето дете с една от най-големите тъканни банки на Европа – Биохеленика!

Полезна информация

Биотехнологии и Стволови клетки