Позиция А - Cord Blood

Събиране, преработка, извличане и съхранение на хематопоетични стволови клетки от пъпна връв и опционално – VSELs клетки -в процеса на раждане.

Какво се включва в услугата?

Позиция А – Събиране, преработка, изолиране и съхранение на хематопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв

Хематопоетични стволови клетки /ХСК/ се наричат ядрени /мононуклеарни/ клетки, които се дефинират и преброяват като CD34/CD35 чрез флоуцитометрия, съдържащи се в кръвта от пъпната връв и плацентата. От хематопоетичните стволови клетки произлизат всички клетки на кръвта и те са отговорни за функциите на кръвотворните органи в човешкия организъм.

Кръвта на пъпната връв /умбиликалната кръв/ е наситена с хематопоетични стволови клетки, които могат да бъдат изолирани и съхранени.

Предоставя се специален медицински сет с уникален баркод, чрез който биологичният материал се изпраща до лабораторията. 

Услугата Позиция А Cord Blood включва: 

Z

Събиране на биологичен материал - кръвта от пъпната връв

Z

Изпращане на медицинския сет до лабораторията на Биохеленика в Солун, Гърция

Z

Преработване на биологичния материал и тестове

Z

Изолиране и преброяване на стволовите клетки, които ще се съхранят

Z

Съхранение на стволовите клетки в отделни криоампули в условията на течен азот при -196°С

Z

Период на съхранение: 20 години с възможност за подновяване

*Услугата може да бъде допълнена с изолиране и съхранение на VSELs клетки

*Можете да поръчате услугата онлайн, като ние ще се свържем с вас допълнително, или да уговорите час за среща и консултация през нашите контакти

Изолиране и съхранение на хематопоетични стволови клетки

Най-стария и класически метод за изолиране на стволови клетки е от кръвта на пъпната връв. 

Вземането на кръв трябва да бъде извършено до 30 секунди след раждането и прерязването на пъпната връв. Тази процедура трае около 5 минути и е напълно безопасна за детето и за майката. Необходимо е да бъде събрано възможно най-бързо и по-голямо количество кръв. 

Всички данни сочат, че възрастта, националността, увеличението на теглото на майката по време на бременността и полът на детето не играят никаква роля за успешното събиране на кръв от пъпната връв. 
Колкото по-голям обем кръв се събере, толкова по-висок е окончателният брой стволови клетки, които се съхраняват.

Стволовите клетки са млади, необременени и носят оригиналното ДНК на детето.

Хематопоетичните стволови клетки намират приложение в лечението на редица ракови заболявания на кръвта, сред които са левкемия, лимфома, анемия на Фанкони, Таласемия майор (болест на Кулей), клетъчна анемия и др., както и в клинични изпитания при прилагането им за лечение на инфаркт на миокарда, критична исхемия на крайниците, Болест на Бюргер, исхемичен удар и др.

Когато съхранявате стволови клетки в Биохеленика, вие и вашето дете сте техни собственици. В случай на нужда вие можете да ги използвате за лечение на вашето дете или член на семейството при тъканна съвместимост, без необходимост от намиране на подходящ донор.

VSELs клетки – единствено в Биохеленика

Като допълнение към всяка от услугите на тъканна банка Биохеленика можете да съхраните VSELs клетки – много малки ембрионални клетки като стволовите клетки. До този момент, поради техния малък размер не е било възможно да бъде събрана тази популация. По този начин децата днес ще имат предимство пред по-възрастните си поколения.

VSELs са най-примитивните клетки. Те могат да се трансформират в хематопоетични и мезенхимни стволови клетки.

Ползата от VSELs е, че от тях може да бъде създадена специфична клетъчна линия за всеки орган, като например черен дроб. В случай на увреждане на черния дроб директно се инжектира клетъчна линия от VSELs, която възстановява и подобрява нормалното му функциониране. По този начин се избягва трансплантация на органи и се свежда до минимум риска от отхвърляне на донорския орган.

Основната приложимост на тези клетъчни линии е възстановяване на органи, а не трансплантация. Чрез тази биотехнология значително се намалява смъртността, заболеваемостта и недостига на органи при животоспасяващи трансплантации.

Един единствен е моментът, в който може да съхраните стволовите клетки на вашето дете – денят на раждането. Поръчайте онлайн, а ние ще се свържем с вас допълнително

Защо да изберете Биохеленика?

Отпускане на проби за лечение в цял свят

Стриктен контрол за качество – 95% жизнеспособност на стволовите клетки

Пробата се доставя в лабораторията до 12 часа след раждането (дори и в почивни дни)

Медицински грижи – лабораторни качествени тестове и медицински доклад

Подписвате договор с Биохеленика

Научният екип на Биохеленика е на ваше разположение по всяко време

Съхраняване само на стволови клетки

Биологичната проба се обработва, за да се извлекат само стволовите клетки. Извличането на еритроцити от крайното количество стволови клетки позволява на други членове на семейството да използват тези стволови клетки. Те се съхраняват в няколко криоампули за многократна употреба.

Уникална технология за изолиране на стволови клетки

PCR (Polzmerase Chain Reaction) в реално време – извършват се биологични тестове по PCR контролна система, извършва се типизиране и прецизно преброяване на клетките

Сигнал за бактерии – използва се затворена система за аеробно и анаеробно откриване на бактерии

Bactec – напълно автоматизирана затворена система за откриване на развиващи се микроби, без възможност за заразяване

Vitec Biomerieux – Система за точна микробиологична идентификация на замърсяване и тестване за чувствителност към антибиотици

Жизненост над средното международно ниво

В Биохеленика, според изследвания и доклади на международни дружества, жизнеността на стволовите клетки след размразяване е по-висока (повече от 96%) за разлика от средната международна стойност (80%)

Строги правила за транспортиране на стволови клетки

Правила на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) – пробите са опаковани на три слоя съгласно регламента на IATA за биологично съдържание, категория B за биологичен материал, инструкции за опаковане 650

Застраховка и обезщетение – при загуба, повреда или унищожаване на мостра по време на транспорт

Система ISB 128 за уникален баркод (International Society of Blood Transfusion) – в съответствие с международната спецификация за безопасно предаване на проба от донор

Строг контрол и сигурност

Лаборатории – достъпът е разрешен само на упълномощени лица, притежаващи код и пръстов отпечатък
за влизане/излизане

„Чисти стаи“ – контрол на въздуха 24/7/365 чрез специални системи и аларми

Системи за температурен и криомониторинг – осигурен контрол, чрез записи и следене на нивата на течен азот, връзка на всеки контейнер с телефонна централа, която автоматично уведомява персонала, както и членовете на борда на директорите при нарушение

Алармена система за отчитане на промени в нивата на кислород/азот – при промяна на съотношението на нивата кислород/азот автоматично се активира вентилационната система. Алармата се включва.

Поддръжка – два генератора осигуряват непрекъсната работа на електрическата система

Цялата система от охранителни камери и противопожарна система – автоматично задействане

 

Помощ по време на терапията

Научният екип на Биохеленика се състои от преподаватели – членове на Факултета по медицина „Аристотел“ от Солун и експерти от NHRF, които са на ваше разположение при спешни случаи и съдействат с необходимата информация, свързана с вашето семейство.

Удължаване на договора за съхранение на стволови клетки

Биохеленика има удължен договор за съхранение с банката за стволови клетки BIOVAULT TECHNICAL LTD UK, в случай че не може да продължи съхранението и работата си поради определени обстоятелства.

СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

при раждане

Инвестирайте в бъдещето и здравето на вашето дете с една от най-големите банки за стволови клетки в Европа – Биохеленика!