Съхранение на стволови клетки от пулпата на млечно зъбче

Събиране, преработка, извличане и съхранение на мезенхимни стволови клетки от пулпата на млечен зъб

КАКВО СЕ ВКЛЮЧВА В УСЛУГАТА?

Събиране, преработка, изолиране и съхранение на мезенхимни стволови клетки от пулпата на млечен зъб

Тъканна банка Биохеленика е първата тъканна банка в България, която предлага услугата Съхранение на стволови клетки от млечен зъб. Екстрахирането на млечните зъбки се извършва само от сертифицирани дентални специалисти. 

Това е допълнителна възможност за съхранение на мезенхимни стволови клетк, като можете да се запознаете и с цените на отделните услуги.

Откритието е направено през 2003 г. от научен екип на Department of National Institute of Health of the United States, което отваря една нова област за научни изследвания относно възможностите и терапевтичното приложение на стволовите клетки.

Пулпата на млечния зъб е биологичния източник на ценните стволови клетки. Именно там с натрупването на дентина, се образува херметически затворено и стерилно пространство, в което се съдържат множество стволови клетки. Пулпата на зъба се формира още в ембрионалния етап на развитие на организма и поради тази причина клетките са млади и са носители на оригиналното ДНК. Доказано е, че пулпата на едно млечно зъбче може да съдържа от 1000 до 10 000 броя стволови клетки, които могат да се изолират, да се размножават чрез клетъчни култури и да бъдат имплантирани в зона на поражения, като дават началото на нова тъкан.

Предоставя се специален медицински сет с уникален баркод, чрез който биологичният материал се изпраща до лабораторията. 

Услугата Съхранение на мезенхимни стволови клетки от ммлечен зъб включва: 

Z

Събиране на биологичен материал - екстрахиране на зъбчето от дентален лекар

Z

Изпращане на медицинския сет до лабораторията на Биохеленика в Солун, Гърция

Z

Преработване на биологичния материал и тестове

Z

Изолиране и преброяване на стволовите клетки, които ще се съхранят

Z

Съхранение на стволовите клетки в отделни криоампули в условията на течен азот при -196°С

Z

Период на съхранение: 20 години с възможност за подновяване на всеки 5 години

*Изваждането на млечния зъб се извършва от специалист и то в началния етап на неговото разклащане. Млечните зъби, които не са стабилни и се клатят много, е възможно да нямат стволови клетки.

*Събраните стволови клетки от два млечни зъба предоставят по-голяма възможност и достатъчен брой клетки за нормална терапевтична употреба.

Процедура

Процедурата по екстрахиране на зъба е бърза, лесна и безболезнена. Извършва се на възраст между 5 и 13 години, при изваждането на разклатен здрав, без кариеси млечен зъб, с професионалната помощ на обучен зъболекар от екипа на Биохеленика.

Какво съдържа пулпата на млечния зъб?

Фибробласти – Това са най-многобройните клетки на пулпата. С напредване на възрастта техния брой намалява.

Клетки на имунната система – Те произхождат от кръвта или от дисимилация на клетките на пулпата в случай на възпаление.

Мезенхимни стволови клетки – от тях произлизат всички останали клетки на пулпата.

Свойства на мезенхимните стволови клетки

 • Висока способност за делене: запазват се недиференцирани след множество клетъчни деления (чак до 12 деления in vitro).

 • Висока регенеративна способност (клониране).

 • Пластичност: диференцират се в зависимост от заобикалящата ги среда в различни видове клетки – хрущялни, костни, одонтобластни и нервни клетки.

 • На базата на своите качества мезенхимните стволови клетки от зъбна пулпа се използват за терапевтични приложения в регенеративната медицина.

Приложение на мезенхимните стволови клетки от млечни зъби

Изграждане на зъбни тъкани

 • Регенериране на зъбната пулпа

 • Регенериране на пародонтни тъкани

 • Лечение на кариеси

Регенериране на тъкани

  • Регенериране на миокарда след инфаркти

  • Лечение на невродегенеративни заболявания като Паркинсон, Алцхаймер, мозъчни инсулти

  • Изграждане на нови хрущяли и връзки

  • Лечение на остеоартрити

  • Лечение на фрактури

  • Употреба в челюстната хирургия като костни импланти в случаи на травми на челюстта и костни нарушения

Освен голямата възможност за използване на мезенхимните стволови клетки от млечен зъб за автоложно лечение (за самото дете), те за в бъдеще ще могат да се ползват и алогенно (от други членовете на семейството).

СЕРТИФИЦИРАНИ ДЕНТАЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Гр. София

д-р Венелин Алексиев, Vision Dental Studio, ул. Хан Пресиян 15, тел. 02/ 418 22 40 и 0888 229 525.

д-р Венкова, Лазерен Медико-Дентален Център, ул. Чумерна 12, тел. 0895 77 05 44

ESTE Dental Clinic, София, Paradise Center, етаж 3, тел. 0886 090 600 и 02/ 44 33 600

Център по дентална медицина „Св. Георги“ – ул. Константин Иричек 20, тел. 0886 129 213 и 02/ 952 41 94

Sofia Smile Center Daident – ул. Прелом 6, тел. 029 71 71 90 и 0878 717 890

Dr. Gais Естетична дентална медицина и Имплантология – ул. “Григор Пърличев” 9, тел. 02 / 953 33 11 и 0888 323 061

Дентална клиника „Ситидент“ – ул. Персенк 67, д-р Надя Станчева, тел. 0878 448754

Дентален център Биодент – кв. “Гео Милев”, ул. “Проф. Георги Павлов” №17, тел. 0877 97 17 17

Гр. Варна

д-р Никола Анастасов, ул. Марко Балабанов 28, тел. 052/ 610 796

Гр. Бургас

Дентална клиника Бургасдент, ул. Пробуда 73, тел. 056/ 500 011 и 0879 80 30 44

Дентално студио Стойнови, жк.“Зорница“ бл.48-партер, тел. 0887 322 310 и 0889 012 310

д-р Росица Иванова, ул. Христо Фотев 3, тел. 056/ 530 087  и 0888 848 033

Защо да изберете Биохеленика?

Отпускане на проби за лечение в цял свят

Стриктен контрол за качество – 95% жизнеспособност на стволовите клетки

Пробата се доставя в лабораторията до 12 часа след раждането (дори и в почивни дни)

Медицински грижи – лабораторни качествени тестове и медицински доклад

Подписвате договор с Биохеленика

Научният екип на Биохеленика е на ваше разположение по всяко време

Съхраняване само на стволови клетки

Биологичната проба се обработва, за да се извлекат само стволовите клетки. Извличането на еритроцити от крайното количество стволови клетки позволява на други членове на семейството да използват тези стволови клетки. Те се съхраняват в няколко криоампули за многократна употреба.

Уникална технология за изолиране на стволови клетки

PCR (Polzmerase Chain Reaction) в реално време – извършват се биологични тестове по PCR контролна система, извършва се типизиране и прецизно преброяване на клетките

Сигнал за бактерии – използва се затворена система за аеробно и анаеробно откриване на бактерии

Bactec – напълно автоматизирана затворена система за откриване на развиващи се микроби, без възможност за заразяване

Vitec Biomerieux – Система за точна микробиологична идентификация на замърсяване и тестване за чувствителност към антибиотици

Жизненост над средното международно ниво

В Биохеленика, според изследвания и доклади на международни дружества, жизнеността на стволовите клетки след размразяване е по-висока (повече от 96%) за разлика от средната международна стойност (80%)

Строги правила за транспортиране на стволови клетки

Правила на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) – пробите са опаковани на три слоя съгласно регламента на IATA за биологично съдържание, категория B за биологичен материал, инструкции за опаковане 650

Застраховка и обезщетение – при загуба, повреда или унищожаване на мостра по време на транспорт

Система ISB 128 за уникален баркод (International Society of Blood Transfusion) – в съответствие с международната спецификация за безопасно предаване на проба от донор

Строг контрол и сигурност

Лаборатории – достъпът е разрешен само на упълномощени лица, притежаващи код и пръстов отпечатък
за влизане/излизане

„Чисти стаи“ – контрол на въздуха 24/7/365 чрез специални системи и аларми

Системи за температурен и криомониторинг – осигурен контрол, чрез записи и следене на нивата на течен азот, връзка на всеки контейнер с телефонна централа, която автоматично уведомява персонала, както и членовете на борда на директорите при нарушение

Алармена система за отчитане на промени в нивата на кислород/азот – при промяна на съотношението на нивата кислород/азот автоматично се активира вентилационната система. Алармата се включва.

Поддръжка – два генератора осигуряват непрекъсната работа на електрическата система

Цялата система от охранителни камери и противопожарна система – автоматично задействане

 

Помощ по време на терапията

Научният екип на Биохеленика се състои от преподаватели – членове на Факултета по медицина „Аристотел“ от Солун и експерти от NHRF, които са на ваше разположение при спешни случаи и съдействат с необходимата информация, свързана с вашето семейство.

Удължаване на договора за съхранение на стволови клетки

Биохеленика има удължен договор за съхранение с банката за стволови клетки BIOVAULT TECHNICAL LTD UK, в случай че не може да продължи съхранението и работата си поради определени обстоятелства.

СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

от пулпата на млечно зъбче

Инвестирайте в бъдещето и здравето на вашето дете с една от най-големите банки за стволови клетки в Европа – Биохеленика!