Историята на стволовите клетки в света

11/ 05/ 2022

Историята на стволовите клетки в света - Тъканна банка Биохеленика

В историята на стволовите клетки сме включили както възникването на възможността за изолирането им, така и трансплантацията на стволови клетки от кръв от пъпната връв

1988 година

Първата в света трансплантация на стволови клетки е реализирана във Франция на едно пет годишно момче със синдрома на Fanconi (анемия от апластичен тип). На момченцето са трансплантирани стволови клетки взети от неговата сестричка, която е родена с тази цел. И до днес след тази трансплантация момчето, вече възрастен е в добро здравословно състояние.

1991 година

Историята на стволовите клетки продължава с първата трансплантация, която променя изцяло регенеративната медицина. Медицинският Университетът в Синсинати, САЩ, обявява за успешна трансплантацията на стволови клетки от пъпната връв на дете с хронична миелогенна левкемия. Тази трансплантация постави основата за лечение на болестите, които традиционно използваха трансплантанти от костен мозък, с тази, която използва стволови клетки от пъпната връв.

Прочетете още за историята на стволовите клетки

1992 година

Създава се първата публична банка и първата част на банка за съхранение на стволови клетки в САЩ и се реализира първото частно съхранение със замразяване на стволови клетки на детето на един от основателите.

1995 година

В забележителното медицинско списание Lancet, ученият Бангер, един забележителен изследовател в областта на стволовите клетки и на трансплантациите, и неговите сътрудници обявяват за първи път разширено проучване на трансплантацията на стволови клетки от пъпната връв на роднини – реципиенти. Резултатите от това изследване показват преживяване и приемане на транспланта в много голям процент в сравнение с този от тъканно съвместими донори на костен мозък. Така вече се установява, че стволовите клетки от пъпната връв са равностойни при терапията и лечение със стволови клетки от костен мозък.

1997 година

Обявяват се резултатите от още едно съществено научно изследване, съгласно което процентът на преживяване на болни, страдащи от левкемия, които са получили стволови клетки от роднини донори възлиза на 63%, а от трети лица не роднини процента на преживяване е едва 23%.

1998 година

Освен че тогава за първи път са изолирани и съхранени стволови клетки от умбиликална кръв, тогава се реализира и първата автоложна трансплантация на стволови клетки от кръв от пъпната връв, т.е. използвани са стволови клетки на самото дете. Историята на тази трансплантация е следната. След факта, че единия син на едно семейство от Бразилия е развил левкемия, родителите решават, за техен добър късмет, да запазят стволови клетки от следващото си дете. Второто дете окончателно развива невробластома, един особено злокачествен тумор на нервната система, който беше третиран с успех посредством трансплантация на собствени стволови клетки от кръв от пъпната връв. Успехът е постигнат благодарение на факта, че родителите са съхранили стволови клетки за евентуален рецидив на левкемията на първото си дете.

2001 година

Публикува се първото проучване във връзка с трансплантацията на стволови клетки от кръв от пъпната връв на възрастни хора, съгласно което 90% от трансплантите са били успешно приети от възрастните болни.

2003 година

Вече са реализирани повече от 3000 трансплантации на стволови клетки в световен мащаб.

2004 година

Gesine Koegler и сътрудници обявяват в сериозното медицинско списание Journal of experimental medicine, че в кръвта на пъпната връв съществуват хемопоетични стволови клетки, които са способни да се преобразуват практически в каквито и да е други клетки на човешкия организъм. Този факт дава ново измерение в изследванията за приложение на кръвта на пъпната връв и оправдава вече частното съхранение за приложения при регенеративната медицина.

2006 година

Вече се признава от Европейския съюз възможността за ползване на стволовите клетки на пъпната връв за лечение на злокачествени и автоимунни заболявания. Тогава е основана и Биохеленика в Солун, Гърция.

2007 година

Обявява се първата успешна автоложна трансплантация при дете, което е проявило остра форма на левкемия през 2003 година на възраст 3 години и родителите, на което са били запазили стволови клетки в частна банка. Четири години след трансплантацията (2007) детето е напълно здраво. Използването на стволови клетки е било пряко и рискът от отхвърляне е нулев, тъй като това са били негови клетки.

2008 година

Публикуват се резултатите от изследванията за прилагането на стволовите клетки за все повече болести, от което става ясно, че стволовите клетки са биологичен материали с безценни качества.

Вижте още и: Какво лекуват стволовите клетки?