Цени

Поздравяваме ви за решението да съхраните стволови клетки!

В Биохеленика сме достигнали максимума сертификати и акредитации, включително и от Американската асоциация на кръвните банки, затова предлагаме една от най-качествените услуги в областта на криосъхранението.

*Към всяка една от услугите предлагаме допълнително съхранение на клетки VSELs – 500 лв.

* Възможност за разсрочено плащане – Калкулатор за разсрочено плащане

* При съхранение на стволови клетки от близнаци, получавате -50% отстъпка от цената на договора за избраната услуга за втория близнак

* След вашата онлайн поръчка ние ще се свържем с вас за подписване на договор

Защо да изберете Биохеленика?

Z

Обработка и криосъхранение на стволовите клетки в съответствие с Европейските директиви 2006/17/ЕС и 2004/23/ЕС.

Z

Гаранция за качествено и контролирано съхранение за 20 годишен период, с възможност за продължаване на срока.

Z

Пълно вирусологично и микробиологично изследване и контрол съгласно изискванията на Националния комитет по трансплантации посредством метода на PCR, които пряко идентифицират наличието на вируси в кръвта от пъпна връв, без да са необходими по-нататъшни тестове на майката и без допълнително заплащане.

Съхраняване само на стволови клетки

Биологичната проба се обработва, за да се извлекат само стволовите клетки. Извличането на еритроцити от крайното количество стволови клетки позволява на други членове на семейството да използват тези стволови клетки. Те се съхраняват в няколко криоампули за многократна употреба.

Уникална технология за изолиране на стволови клетки

PCR (Polzmerase Chain Reaction) в реално време – извършват се биологични тестове по PCR контролна система, извършва се типизиране и прецизно преброяване на клетките

Сигнал за бактерии – използва се затворена система за аеробно и анаеробно откриване на бактерии

Bactec – напълно автоматизирана затворена система за откриване на развиващи се микроби, без възможност за заразяване

Vitec Biomerieux – Система за точна микробиологична идентификация на замърсяване и тестване за чувствителност към антибиотици

Жизненост над средното международно ниво

В Биохеленика, според изследвания и доклади на международни дружества, жизнеността на стволовите клетки след размразяване е по-висока (повече от 96%) за разлика от средната международна стойност (80%)

Строги правила за транспортиране на стволови клетки

Правила на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) – пробите са опаковани на три слоя съгласно регламента на IATA за биологично съдържание, категория B за биологичен материал, инструкции за опаковане 650

Застраховка и обезщетение – при загуба, повреда или унищожаване на мостра по време на транспорт

Система ISB 128 за уникален баркод (International Society of Blood Transfusion) – в съответствие с международната спецификация за безопасно предаване на проба от донор

Строг контрол и сигурност

Лаборатории – достъпът е разрешен само на упълномощени лица, притежаващи код и пръстов отпечатък
за влизане/излизане

„Чисти стаи“ – контрол на въздуха 24/7/365 чрез специални системи и аларми

Системи за температурен и криомониторинг – осигурен контрол, чрез записи и следене на нивата на течен азот, връзка на всеки контейнер с телефонна централа, която автоматично уведомява персонала, както и членовете на борда на директорите при нарушение

Алармена система за отчитане на промени в нивата на кислород/азот – при промяна на съотношението на нивата кислород/азот автоматично се активира вентилационната система. Алармата се включва.

Поддръжка – два генератора осигуряват непрекъсната работа на електрическата система

Цялата система от охранителни камери и противопожарна система – автоматично задействане

 

Помощ по време на терапията

Научният екип на Биохеленика се състои от преподаватели – членове на Факултета по медицина „Аристотел“ от Солун и експерти от NHRF, които са на ваше разположение при спешни случаи и съдействат с необходимата информация, свързана с вашето семейство.

Удължаване на договора за съхранение на стволови клетки

Биохеленика има удължен договор за съхранение с банката за стволови клетки BIOVAULT TECHNICAL LTD UK, в случай че не може да продължи съхранението и работата си поради определени обстоятелства.

След като вече сте решили, че ще съхранявате стволови клетки при раждането, вече е настъпил и моментът да изберете тъканната банка, на която да доверите пробата на вашето бебе. Вижте повече защо смятаме, че трябва да изберете нас

Отпускане на проби за лечение в цял свят

Стриктен контрол за качество – 95% жизнеспособност на стволовите клетки

Пробата се доставя в лабораторията до 12 часа след раждането (дори и в почивни дни)

Медицински грижи – лабораторни качествени тестове и медицински доклад

Подписвате договор с Биохеленика

Научният екип на Биохеленика е на ваше разположение по всяко време

Съхранете стволови клетки

при раждане

Инвестирайте в бъдещето и здравето на вашето дете!