Нашите услуги

Умбиликалната кръв, тъканта на пъпната връв и плацентата съдържат голямо количество хематопоетични и мезенхимнистволови клетки и VSELs клетки, които могат да бъдат съхранени с цел бъдеща употреба за лечение.

 

Биохеленика предлага събиране, преработка, извличане и съхранение на стволови клетки и VSELs клетки при раждане.

Позиция А

Събиране, преработка, изолиране и съхранение на хематопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв

Позиция B

Събиране, преработка, изолиране и съхранение на хематопоетични и мезенхимни стволови клетки от умбиликална кръв и тъкан от пъпна връв

Позиция С

Събиране, преработка, изолиране и съхранение на хематопоетични стволови клетки от умбиликална кръв и плацента

Позиция D

Събиране, преработка, изолиране и съхранение на хематопоетични и мезенхимни стволови клетки от умбиликална кръв, тъкан от пъпна връв и плацента

*Всяка от услугите може да бъде допълнена с изолиране и съхранение на VSELs клетки

Хематопоетични и мезенхимни стволови клетки

В процеса на раждане може да изберете да съхраните кръвта от пъпната връв, тъканта на пъпната връв и плацентата с последващо преработване и извличане от тях на хематопоетични и мезенхимни стволови клетки. Те са млади, необременени и носят оригиналното ДНК на детето.

Хематопоетичните стволови клетки намират приложение в лечението на редица ракови заболявания на кръвта, сред които са левкемия, лимфома, анемия на Фанкони, Таласемия майор (болест на Кулей), клетъчна анемия и др., както и в клинични изпитания при прилагането им за лечение на инфаркт на миокарда, критична исхемия на крайниците, Болест на Бюргер, исхемичен удар и др.

Мезенхимните стволови клетки се различават от хематопоетичните. Те могат да се превърнат в клетки на костна, мастна, мускулна, хрущялна, нервна тъкан, в ендотелни клетки и хормон-продуциращи клетки. Намират приложение в лечението на неврологични заболявания, диабет Тип I, множествена склероза, инсулт, инфаркт, изгаряния и др.

Когато съхранявате стволови клетки в Биохеленика, вие и вашето дете сте техни собственици. В случай на нужда вие можете да ги използвате за лечение на вашето дете или член на семейството пр тъканна съвместимост, без необходимост от намиране на подходящ донор.

VSELs клетки – единствено в Биохеленика

Като допълнение към всяка от услугите на тъканна банка Биохеленика можете да съхраните VSELs клетки – много малки ембрионални клетки като стволовите клетки. До този момент, поради техния малък размер не е било възможно да бъде събрана тази популация. По този начин децата днес ще имат предимство пред по-възрастните си поколения.

VSELs са най-примитивните клетки. Те могат да се трансформират в хематопоетични и мезенхимни стволови клетки.

Ползата от VSELs е, че от тях може да бъде създадена специфична клетъчна линия за всеки орган, като например черен дроб. В случай на увреждане на черния дроб директно се инжектира клетъчна линия от VSELs, която възстановява и подобрява нормалното му функциониране. По този начин се избягва трансплантация на органи и се свежда до минимум риска от отхвърляне на донорския орган. Основната приложимост на тези клетъчни линии е възстановяване на органи, а не трансплантация. Чрез тази биотехнология значително се намалява смъртността, заболеваемостта и недостига на органи при животоспасяващи трансплантации.

Един единствен е моментът, в който може да съхраните стволовите клетки на вашето дете – денят на раждането. Свържете се с нас, за да разберете повече за предимствата от съхранението на стволови клетки в Биохеленка

Защо да изберете Биохеленика?

Отпускане на проби за лечение в цял свят

Стриктен контрол за качество – 95% жизнеспособност на стволовите клетки

Пробата се доставя в лабораторията до 12 часа след раждането (дори и в почивни дни)

Медицински грижи – лабораторни качествени тестове и медицински доклад

Подписвате договор с Биохеленика

Научният екип на Биохеленика е на ваше разположение по всяко време

Съхраняване само на стволови клетки

Биологичната проба се обработва, за да се извлекат само стволовите клетки. Извличането на еритроцити от крайното количество стволови клетки позволява на други членове на семейството да използват тези стволови клетки. Те се съхраняват в няколко криоампули за многократна употреба.

Уникална технология за изолиране на стволови клетки

PCR (Polzmerase Chain Reaction) в реално време – извършват се биологични тестове по PCR контролна система, извършва се типизиране и прецизно преброяване на клетките

Сигнал за бактерии – използва се затворена система за аеробно и анаеробно откриване на бактерии

Bactec – напълно автоматизирана затворена система за откриване на развиващи се микроби, без възможност за заразяване

Vitec Biomerieux – Система за точна микробиологична идентификация на замърсяване и тестване за чувствителност към антибиотици

Жизненост над средното международно ниво

В Биохеленика, според изследвания и доклади на международни дружества, жизнеността на стволовите клетки след размразяване е по-висока (повече от 96%) за разлика от средната международна стойност (80%)

Строги правила за транспортиране на стволови клетки

Правила на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) – пробите са опаковани на три слоя съгласно регламента на IATA за биологично съдържание, категория B за биологичен материал, инструкции за опаковане 650

Застраховка и обезщетение – при загуба, повреда или унищожаване на мостра по време на транспорт

Система ISB 128 за уникален баркод (International Society of Blood Transfusion) – в съответствие с международната спецификация за безопасно предаване на проба от донор

Строг контрол и сигурност

Лаборатории – достъпът е разрешен само на упълномощени лица, притежаващи код и пръстов отпечатък
за влизане/излизане

„Чисти стаи“ – контрол на въздуха 24/7/365 чрез специални системи и аларми

Системи за температурен и криомониторинг – осигурен контрол, чрез записи и следене на нивата на течен азот, връзка на всеки контейнер с телефонна централа, която автоматично уведомява персонала, както и членовете на борда на директорите при нарушение

Алармена система за отчитане на промени в нивата на кислород/азот – при промяна на съотношението на нивата кислород/азот автоматично се активира вентилационната система. Алармата се включва.

Поддръжка – два генератора осигуряват непрекъсната работа на електрическата система

Цялата система от охранителни камери и противопожарна система – автоматично задействане

 

Помощ по време на терапията

Научният екип на Биохеленика се състои от преподаватели – членове на Факултета по медицина „Аристотел“ от Солун и експерти от NHRF, които са на ваше разположение при спешни случаи и съдействат с необходимата информация, свързана с вашето семейство.

Удължаване на договора за съхранение на стволови клетки

Биохеленика има удължен договор за съхранение с банката за стволови клетки BIOVAULT TECHNICAL LTD UK, в случай че не може да продължи съхранението и работата си поради определени обстоятелства.

СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

при раждане

Инвестирайте в бъдещето и здравето на вашето дете с една от най-големите банки за стволови клетки в Европа – Биохеленика!