VSELs клетки

Събиране, преработка, извличане и съхранение на VSELs клетки – много малки ембрионални като стволовите клетки

Какво са VSELs клетките?

Съхранението на VSELs клетки е иновативна услуга и в България се предлага само от Биохеленика

Бъдете информирани за най-иновативната услуга, която Тъканна банка Биохеленика предлага – съхранение на най-примитивните клетки, съдържащи се в кръвта на пъпната връв (т.нар. VSELs клетки – много малки ембрионални клетки като стволовите клетки).

До този момент, поради техния малък размер не е било възможно да бъде събрана тази популация. По този начин децата днес ще имат предимство пред по-възрастните си поколения. 

1. Какво представляват VSELs и откъде могат да бъдат изолирани?

VSELs са уникални стволови клетки, с които е наситена кръвта на пъпната връв. Те са изключително малки по своя размер и с това се обяснява причината до сега да не е въведена биoтeхнология за тяхното изолиране и използване.

VSELs остават в кръвта след първоначалното събиране на хематопоетични стволови клетки. Тяхното изолиране продължава в лабораторна среда и преминава през още 3 етапа, докато се отделят, съберат и замразят.

VSELs са най-примитивните клетки, по-примитивни от хематопоетичните и могат да възстановят хематопоетични, както и клетките на всеки орган от човешкото тяло.

*Съхранението на VSELs клетки е допълнителна опция към всяка услуга от процеса на раждане, предлагана от Биохеленика. 

*Можете да поръчате услугата онлайн, като ние ще се свържем с вас допълнително, или да уговорите час за среща и консултация през нашите контакти

2. От къде идват VSELs?

По време на вътреутробното формиране на органите, започва тяхното изграждане от обособени популации от VSELs клетки. Така, че смело можем да твърдим, че кръвта от пъпната връв е наситена с примитивни клетки предназначени за формирането на всеки човешки орган.

3. Сходни ли са VSELs с хематопоетичните и мезенхимни клетки? Могат ли да се прилагат, заместват и функционират както тях?

VSELs са различни клетки, те не са нито хематопоетични, нито мезенхимни, като по своя произход са още по-първични. VSELs могат да се трансформират и в двата типа стволови клетки.

4. Каква е ползата от терапията с VSELs?

Ползата от VSELs е, че от тях може да бъде създадена специфична клетъчна линия за всеки орган, като например черен дроб. В случай на увреждане на черния дроб директно се инжектира клетъчна линия от VSELs, която възстановява и подобрява нормалното му функциониране.

По този начин се избягва трансплантация на органи и се свежда до минимум риска от отхвърляне на донорския орган. Основната приложимост на тези клетъчни линии е възстановяване на органи, а не трансплантация. Чрез тази биотехнология значително се намалява смъртността, заболеваемостта и недостига на органи при животоспасяващи трансплантации.

5. Как да си осигуря VSELs?

VSELs се предоставят от Тъканна банка Биохеленика в допълнение към всяка една от услугите по съхранение на стволови клетки, взети при раждане:

CORD BLOOD – Позиция А – Съхранение на стволови клетки от кръв на пъпна връв;

CORD BLOOD + TISSUE – Позиция В – Съхранение на стволови клетки от кръвта на пъпната връв и цялата дължина на пъпната връв /около 50 см./ Крио-съхранението на стволови клетки от цялата дължима на пъпната връв е също уникален способ, предлаган от Биохеленика;

CORD BLOOD + PLACENTA – Позиция С – Съхранение на стволови клетки от кръвта на пъпната връв и плацентата. Крио-съхранението на стволови клетки от плацентата гарантира допълнително количество от ценните хемопоетични стволови клетки в кръвта;

CORD BLOOD + TISSUE + PLACENTA – Позиция D – Съхранение на стволови клетки от кръвта на пъпната връв, цялата дължина на пъпната връв /около 50 см./ и плацентата.

Децата, които имат съхранени стволови клетки при раждането, ще живеят по-спокойно в продължение на много години и ще имат по-добра възможна алтернатива за справяне с възникнал здравен проблем.

 

Защо да изберете Биохеленика?

Отпускане на проби за лечение в цял свят

Стриктен контрол за качество – 95% жизнеспособност на стволовите клетки

Пробата се доставя в лабораторията до 12 часа след раждането (дори и в почивни дни)

Медицински грижи – лабораторни качествени тестове и медицински доклад

Подписвате договор с Биохеленика

Научният екип на Биохеленика е на ваше разположение по всяко време

Съхраняване само на стволови клетки

Биологичната проба се обработва, за да се извлекат само стволовите клетки. Извличането на еритроцити от крайното количество стволови клетки позволява на други членове на семейството да използват тези стволови клетки. Те се съхраняват в няколко криоампули за многократна употреба.

Уникална технология за изолиране на стволови клетки

PCR (Polzmerase Chain Reaction) в реално време – извършват се биологични тестове по PCR контролна система, извършва се типизиране и прецизно преброяване на клетките

Сигнал за бактерии – използва се затворена система за аеробно и анаеробно откриване на бактерии

Bactec – напълно автоматизирана затворена система за откриване на развиващи се микроби, без възможност за заразяване

Vitec Biomerieux – Система за точна микробиологична идентификация на замърсяване и тестване за чувствителност към антибиотици

Жизненост над средното международно ниво

В Биохеленика, според изследвания и доклади на международни дружества, жизнеността на стволовите клетки след размразяване е по-висока (повече от 96%) за разлика от средната международна стойност (80%)

Строги правила за транспортиране на стволови клетки

Правила на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) – пробите са опаковани на три слоя съгласно регламента на IATA за биологично съдържание, категория B за биологичен материал, инструкции за опаковане 650

Застраховка и обезщетение – при загуба, повреда или унищожаване на мостра по време на транспорт

Система ISB 128 за уникален баркод (International Society of Blood Transfusion) – в съответствие с международната спецификация за безопасно предаване на проба от донор

Строг контрол и сигурност

Лаборатории – достъпът е разрешен само на упълномощени лица, притежаващи код и пръстов отпечатък
за влизане/излизане

„Чисти стаи“ – контрол на въздуха 24/7/365 чрез специални системи и аларми

Системи за температурен и криомониторинг – осигурен контрол, чрез записи и следене на нивата на течен азот, връзка на всеки контейнер с телефонна централа, която автоматично уведомява персонала, както и членовете на борда на директорите при нарушение

Алармена система за отчитане на промени в нивата на кислород/азот – при промяна на съотношението на нивата кислород/азот автоматично се активира вентилационната система. Алармата се включва.

Поддръжка – два генератора осигуряват непрекъсната работа на електрическата система

Цялата система от охранителни камери и противопожарна система – автоматично задействане

 

Помощ по време на терапията

Научният екип на Биохеленика се състои от преподаватели – членове на Факултета по медицина „Аристотел“ от Солун и експерти от NHRF, които са на ваше разположение при спешни случаи и съдействат с необходимата информация, свързана с вашето семейство.

Удължаване на договора за съхранение на стволови клетки

Биохеленика има удължен договор за съхранение с банката за стволови клетки BIOVAULT TECHNICAL LTD UK, в случай че не може да продължи съхранението и работата си поради определени обстоятелства.

СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

при раждане

Инвестирайте в бъдещето и здравето на вашето дете с една от най-големите банки за стволови клетки в Европа – Биохеленика!