Сертификатите на Биохеленика

Ние не предлагаме само качество, а изграждаме стандарти. С нашите сертификати, акредитации, удостоверения и разрешителни ви гарантираме, че ние сме добър партньор в съхранението на стволовите клетки на вашето дете!

Удостоверение

Изпълнителна агенция Медицински надзор и Столична регионална здравна инспекция

Биохеленика разполага с всички необходими разрешителни и удостоверения, издадени както от Столичната регионална здравна инспекция (Удостоверение № 7326 от 19.05.2015 г.), така и от Изпълнителната агенция Медицински надзор (Разрешение № 3/07.09.2015), с предмет на дейност вземане, изследване, транспортиране, предоставяне, етикиране на тъкани и клетки за медицински цели.

Акредитация

АаВв /Американска асоциация на кръвните банки/

Биохеленика е акредитирана с международен сертификат от ААВВ, съгласно изискванията на приложимите стандарти за дейностите по преработка и съхранение на кръв от пъпна връв. Акредитацията не е задължителна, но тя дава право съхранените стволови клетки да се отпускат и прилагат във всяко едно лечебно заведение по света.

SERTIFIKAT

GMP – система за управление на качеството

GMP сертификат, удостоверяващ приложението на добрите практики в събирането, преработката и съхранението на стволови клетки.

Сертификат

ISO 9001:2015 – за качество

Удостоверение за одобрение на системата за управление на качеството на Акционерно дружество Biohellenika, град Солун, Гърция. Одобрено от Lloyd’s Register Quality Assurance, съгласно стандарти за Системи за контрол на качеството BS EN ISO 9001:2015

Акредитация

Удостоверение за акредитация № 410-4

Акредитацията е издадена от Националната система за акредитация на Гърция като компетентна национална институция за контрол на дружествата за биотехнологии и тъканните банки в съответствие с Европейската директива № 2006/17/ЕО. В изпълнение на разпоредбите на Закон номер 3066/2002 на гръцкото правителство лабораториите на дружество Biohellenika напълно съответстват на най-високите стандарти съгласно ISO 15189:2007

Нашите патенти

Още акредитации и сертификати

Съхранете стволови клетки

при раждане или от млечен зъб

Подсигурете бъдещото здраве на вашето дете с една от най-големите тъканни банки на Европа – Биохеленика!