Добре дошли в Биохеленика

Биохеленика е тъканна банка и биотехнологично дружество, основано през 2006 г. Нашият екип е изграден от висококвалифицирани научни специалисти.  В лабораториите на Биохеленика можете да съхраните стволови клетки в процеса на раждане – от кръв от пъпна връв, цялата дължина на пъпната връв и плацента, VSELs клетки, стволови клетки от масна тъкан и от млечен зъб.

 

Успешно приложени проби на съхранени стволови клетки от умбиликална кръв за болници в Европа и САЩ (Катедрата по хематология в университета Duke)

   

Участие в над 1000 автоложни трансплантации със стволови клетки

 

Кои сме ние?

Биохеленика е най-голямото биотехнологично дружество в Гърция и една от най-големите тъканни банки в Европа. Специализирани сме в обработката, извличането и криосъхранението на стволови клетки от пъпна връв, плацента и млечен зъб.

Нашият богат опит е натрупан в продължение на много години в автоложни клетъчни терапии по цял свят. Основатели на Биохеленика са д-р Георгиос Колякос – лекар, доцент по биохимия в Университет “Аристотел”, Солун, и д-р Кузи Колиаку – лекар вътрешни болести, доцент по хистология – ембриология.

Разполагаме със собствени лаборатории в Солун (2500 кв. м) и Атина (800 кв.м) за съхранение на криоампули и за клинични изпитвания в сътрудничество с квалифицирани специалисти и медицински екипи.

Освен в България, Биохеленика разполага с офиси в Гърция, Сърбия, Северна Македония, Кипър, Великобритания, Италия и Филипини.

Достигнали сме максимума от акредитации и сертификати, задължителни и доброволни, в областта на клетъчното и тъканно банкиране, включително и от Американската асоциация на кръвните банки.

Защо да изберете Биохеленика?

Z

Обработка и криосъхранение на стволовите клетки в съответствие с Европейските директиви 2006/17/ЕС и 2004/23/ЕС.

Z

Гаранция за качествено и контролирано съхранение за 20 годишен период, с възможност за продължаване на срока.

Z

Пълно вирусологично и микробиологично изследване и контрол съгласно изискванията на Националния комитет по трансплантации посредством метода на PCR, които пряко идентифицират наличието на вируси в кръвта от пъпна връв, без да са необходими по-нататъшни тестове на майката и без допълнително заплащане.

Съхраняване само на стволови клетки

Биологичната проба се обработва, за да се извлекат само стволовите клетки. Извличането на еритроцити от крайното количество стволови клетки позволява на други членове на семейството да използват тези стволови клетки. Те се съхраняват в няколко криоампули за многократна употреба.

Уникална технология за изолиране на стволови клетки

PCR (Polzmerase Chain Reaction) в реално време – извършват се биологични тестове по PCR контролна система, извършва се типизиране и прецизно преброяване на клетките

Сигнал за бактерии – използва се затворена система за аеробно и анаеробно откриване на бактерии

Bactec – напълно автоматизирана затворена система за откриване на развиващи се микроби, без възможност за заразяване

Vitec Biomerieux – Система за точна микробиологична идентификация на замърсяване и тестване за чувствителност към антибиотици

Жизненост над средното международно ниво

В Биохеленика, според изследвания и доклади на международни дружества, жизнеността на стволовите клетки след размразяване е по-висока (повече от 96%) за разлика от средната международна стойност (80%)

Строги правила за транспортиране на стволови клетки

Правила на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) – пробите са опаковани на три слоя съгласно регламента на IATA за биологично съдържание, категория B за биологичен материал, инструкции за опаковане 650

Застраховка и обезщетение – при загуба, повреда или унищожаване на мостра по време на транспорт

Система ISB 128 за уникален баркод (International Society of Blood Transfusion) – в съответствие с международната спецификация за безопасно предаване на проба от донор

Строг контрол и сигурност

Лаборатории – достъпът е разрешен само на упълномощени лица, притежаващи код и пръстов отпечатък
за влизане/излизане

„Чисти стаи“ – контрол на въздуха 24/7/365 чрез специални системи и аларми

Системи за температурен и криомониторинг – осигурен контрол, чрез записи и следене на нивата на течен азот, връзка на всеки контейнер с телефонна централа, която автоматично уведомява персонала, както и членовете на борда на директорите при нарушение

Алармена система за отчитане на промени в нивата на кислород/азот – при промяна на съотношението на нивата кислород/азот автоматично се активира вентилационната система. Алармата се включва.

Поддръжка – два генератора осигуряват непрекъсната работа на електрическата система

Цялата система от охранителни камери и противопожарна система – автоматично задействане

 

Помощ по време на терапията

Научният екип на Биохеленика се състои от преподаватели – членове на Факултета по медицина „Аристотел“ от Солун и експерти от NHRF, които са на ваше разположение при спешни случаи и съдействат с необходимата информация, свързана с вашето семейство.

Удължаване на договора за съхранение на стволови клетки

Биохеленика има удължен договор за съхранение с банката за стволови клетки BIOVAULT TECHNICAL LTD UK, в случай че не може да продължи съхранението и работата си поради определени обстоятелства.

Лабораториите на Биохеленика

Лабораториите на Биохеленика работят 24/7/365, като осигуряват отлични условия за съхранение на стволови клетки. Работата се поддържа от два електроенергийни генератора, стабилизатор на напрежение, камера за наблюдение и 24-часово записване, система за автоматично поемане на течния азот, специални системи за сигурност и тройна система на непрекъснато съхранение. 

Стволовите клетки се отделят и криосъхраняват в т.нар. „чисти стаи“ (clean rooms), като в момента фнкционират няколко такива отделения, следвайки стандартите на JACIE, FACTS, Netcord.

Лабораториите на Биохеленика могат да бъдат посетени за кратка обиколка със специален екип, за да се убедите на място в качеството на работата и в условията на съхранение.

Нашите патенти

Желая да съхраня стволови клетки

За да имам здраво и щастливо семейство

Партньори на Биохеленика

Биохеленика е изключителен партньор с „Националния фонд за научни изследвания“ /NHRF/ в областта на криосъхранението на стволови клетки, регенеративната медицина и терапия.

  • Националния център за технологично развитие (CERTH) в Атина,
  • Университета „Аристотел“ в Солун (AUTh),
  • Университета в Атина,
  • Академията към Фондацията за медицински и биологични изследвания в Атина (AAFMBR),
  • Университета „Демокрит“ в Александруполис,
  • Университета “Duke”в САЩ,
  • Берлинския Институт по медицински изследвания в Германия,
  • Иранския Университет „Mashhad”.

Съхранение на стволови клетки при раждане в Биохеленика

Ние сме най-голямата банка за стволови клетки на Балканите и една от най-големите в Европа. Високото качество е доказателство!

При нас получавате сертификат с точен брой запазени стволови клетки, тъй като използваме най-съвременна технология за тяхното изолиране и преброяване