7 разлики между частна и публична банка за съхранение на стволови клетки

14/ 02/ 2023

Много бъдещи родители не са запознати с възможностите, които предоставя регенеративната медицина, а в същото време сме свидетели на напредъка на биотехнологиите. От друга страна посточнно виждаме как се търсят средства за лечение и/или намиране на донор за трансплантация. Затова е важно да знаете каква е разликата между частната и публичната банка за съхранение на стволови клетки

1) Правото на собственост върху съхранените стволови клетки

Основната разлика при съхранението на стволови клетки е в правото на собственост на съхранения биологичен материал. При публичните банки биологичният материал се дарява и в случай на нужда след време, дарителя няма права над него и съответно трябва да се търси съвместим донор. Обикновено тази цена варира между 25 000 – 45 000 евро, а е възможно и повече.

При частните тъканни банки е точно обратното – съхранените стволови клетки са собственост на родителите до навършване на пълнолетие на детето и след това собствеността преминава към него. Тъканна банка Биохеленика отпуска съхранените проби със стволови клетки както за автоложни трансплнтации на детето, така и за алогенни трансплантации за най-близките роднини – майка, баща, брат или сестра.

В случай, че не съществуват съхранени стволови клетки на детето, тогава стволовите клетки на един роднина (за предпочитане от брат или сестра) е най-доброто алтернативно решение. Много родители прибягват до второ дете, за да могат да използват стволовите му клетки, извлечени от пъпната връв, за лечение на първото им дете.

2) Висок процент на тъканна съвместимост

Дори и стволовите клетки да не се ползват от самото дете, при нужда могат да се ползват от друг член на семейството. В процентно отношение тъканната съвместимост в семейството е изключително по-висока в сравнение с всеки друг съвместим донор от публична банка.

3) Непосредствен достъп

Съхранените стволови клетки са на ваше постоянно разположение. При необходимост не се губи време за търсене на съвместим донор, което в повечето случаи е изключително кратко. В живота често настъпват непредвидени ситуации или детето има наследствена фамилна обремененост от развитие на някакво заболяване. При всички случаи вие имат веднага непосредствен достъп до стволовите клетки. Биохеленика изработва необходимия имплант и може да го изпрати до всяко едно лечебно заведение в света.

4) Без усложнения или отхвърляне на присадката

При автоложни трансплантации се влагат собствени стволови клетки, което гарантира винаги успех, защото клетките са напълно съвместими. При алогени трансплантации (когато стволовите клетки се ползват от друг член на семейството) успехът също е сигурен, защото има не само тъканна съвместимост, но и те носят наследствените белези на родителите.

5) Използване на стволовите клетки повече от един път

В регенеративната медицина пациентът трябва да използва изключително собствените си стволови клетки. В специфичните протоколи на Биохеленика криосъхранените проби, позволяват многократното използване на стволови клетки, поради наличието на няколко криоампули. Това е важно, защото при нужда не е необходимо да се размразява цялото количество съхранение стволови клетки, а само определен брой (например 1-2 криоампули) Останалите могат да продължат да се съхраняват за по-дълъг период.

6) Цената е от най-голямо значение

Въпреки че погледнато в абсолютна стойност съхранението на стволови клетки е сравнително скъпо, то сравнено с търсенето на донор е в десетки пъти по-евтино. Стволовите клетки принадлежат на семейството, без допълнителни разходи за търсене и с възможност за незабавно използване. Цената за търсене и намиране на алогенно съвместими донори от публична банка варира между 25 000 – 45 000 евро, които пациентът трябва да плати предварително. Платената сума не се възстановява при отхвърляне.

7) Достъп до нови биотехнологии и собствени патенти

Частните тъканни банки не само имат по-голям достъп до новите биотехнологии, но и някои от тях разработват собствени патенти. Сключват се партньорства с различни медицински университети и лечебни заведения, за да може да се откриват и нови технологии. Така например Биохеленика има 5 собствени патента от световно ниво и сключени множество партньорства, включително и с университета Duke в САЩ. Освен това за прилагане на стволови клетки при заболявания, Биохеленика разработва подмладяващи кремове за лице с влагане на собствени стволови клетки.

Регенеративната медицина е най-бързо развиващия се дял от медицината. Ако си представите технологиите (например телефоните, които изплзвахме) преди 20 години и сега, представете си какъв прогрес има в биотехнологиите от тогава. А сега си представете какво ще бъде след 20 години. Свидетели сме на изключителен напредък в употребата на стволови клетки. Медицински проучвания се правят дори и за лечение на ковид – с употреба на мезенхимни стволови клетки.

Съхранете стволови клетки с Биохеленика – една от най-големите тъканни банки в Европа.